free web stats

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan
Eski Eşimin Bana Gelmesi için Büyü

Sevdiğin kişiyi yanına getirmek sana bağlanması için yapılan işlemlerdir. Bağlama büyüsü çok kapsamlı bir uygulama olduğu için aşk sevgi geri getirme muhabbet gibi konularda da işe yaramaktadır. Özel bir tılsım çeşididir. Uzakta olan veya bir sebepten ötürü ayrıldığınız çok sevdiğiniz kişinin size bağlanması veya geri gelmesi gitmemesi amaçlı hazırlanan özel çalışmalardır. Kişinin bir takım bilgileri veya metası ile yapılabilmekte olan bu büyü etkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca rahmani olarak hazırlanan büyü olmayan çalışmalar da bulunur. Sevdiğini yanına getirmek için Arabi ayın ilk çarşambası .. kara üzüme bakara suresinin son 2 ayetini okuyup ateşe bırak. Daha tamam olmadan sevdiğin yanına gelir.

sevdiginibaglamaduasi

Leave a Comment
Erkeğe Yapılan Sevgi Büyüsü

Genellikler sevgililer arasında yaşanan bu olumsuz durum kişiyi bağlama amacıyla hazırlanarak geri getirmek hedef alınmaktadır. Bir sebeple veya sebepsiz ayrılıp giden kimsenin bu hareketinden pişmanlık duyarak geri gelmesi için yapılır. Çok etkili dua ve tılsımlarla yapılan işlemlerde bulunmaktadır. Rahmani çalışmalara örnek verecek olursak vefk (havas ilmi), hamaylı (boylama) celb gibi uygulamalardır. Geri gelmesi istenen birisi için Cuma gecesi … kere okursa sevdiği ayağına gelir. Ayrılan, boşanan, terk eden veya herhangi bir sebepten ötürü giden kimselerin size geri gelmeleri, dönmeleri yönünde denenmiş etkili tertiplerdir. Dua budur:
Bismillahirrahmanirrahim
Min zalike billahi min seddetin leke.

ayirmabuyusubelirtileri

Leave a Comment
Eşler Arasında Sıcaklık Büyüsü

Sevgi duası ile biri kendinize ısındırmak aranızı düzeltmek için niyet edebilirsiniz. Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak. Hayırlı olan her niyet için …. kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı … okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Helal olan dilekler için kullanmak gereklidir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.
sevgibuyusuyaptirmakistiyorum

Leave a Comment
Denenmiş Aşık Etme Büyüsü

Erkeği veya bir kadını kendinize aşık edip bağlamak mutlu olmanızı sağlamak amacıyla yapılır. Sevdiğinizin veya eşinizin size bağlanması yönünde hazırlanan etkili çalışmalardır. İyi bir bağlama büyüsü ustaca hazırlanan kişiye özel işlemler sayesinde yapılır. Kocayı kendine bağlama büyüsü genelde sorumsuz ilgi göstermeyen sevdiğini belli etmeyen erkeklerin bu davranışlarını yapmaması kendilerine çeki düzen verip eşlerine bağlanması için tercih edilir. Yüksek oranlarda netice pozitif olmaktadır. İnsanoğlu olarak başımıza her an herşeyin gelebilmesi muhtemel bir durumdur. Sorunları ve sıkınrıları minimum seviyeye indirgemek için yapılan özel yöntemleri inceleyebilirsiniz.
esimeistedigimiyaptirmabuyusu

Leave a Comment
Çok Etkili Aşık Etme Sihirleri Nasıl Yapılır?

Sevdiğin erkeği ya da kadını kendine aşık etmek için çok çeşitli yöntemler kullanılır. Elde etmek istediğiniz bir kişiye karşı bir çareniz kalmadıysa aşık etme büyüsü tam da aradığınız şey olabilir. Oldukça etkili ve hızlı bir şekilde işleyen aşık etme büyüleri birbirinden farklı yöntemler ile uygulanabilmektedir. Birçok kişi tam anlamı ile öğrenmeden ve yarım yamalak yaptığı için uygun sonuçlar alamasa da tam anlamı ile uygulanan bir aşk büyüsünün geri dönüşü yoktur. Popüler kültürde sık rastlanılan büyü yapma yöntemleri arasında; çeşitli malzemelerden karışımlar hazırlama, büyülü sözcükler söyleme veya hareketler yapma, büyülü yazılar veya semboller çizme, sihirli değnek gibi araçlar kullanma, belirli bir kişiyi sembolize eden kuklalar kullanma, kan veya hayvan yağı kullanma sayılabilir. Büyüler zengin, sağlıklı veya başarılı olmak, birine yardım etmek gibi iyi amaçlarla veya birini cezalandırmak gibi kötü amaçlarla da icra edilebilir. Büyü ile uğraşan kişiler büyücü ya da sihirbaz olarak tanımlanır. Günümüzde “sihirbazlık” sözcüğü sıklıkla bir sahne sanatı olan “hokkabazlıkla” eşanlamlı kullanılır.
askbuyusuyapmak

Leave a Comment
Sevdiğim Erkekle Barışma Duası

Büyüler, esasında insan hayatında çok önemli bir yere sahiptirler. Dileyen herkes istediği bir amaca ulaşmak için büyü yaptırabilir. Kişiler arasında bağlılık oluşturmak, onları birbirlerine ısındırmak amaçlı Etkili Bağlama Büyüsü yapılmaktadır. Bu konu da medyum hoca faktörü çok önemlidir. Çünkü bu kişiler uygulamaları gerçeğe dönüştürürken en etkili ve en önemli yöntemleri kullanırlar. Kişiler arasındaki sorunu çözerek başarıya giden yolda verilen emek büyüktür. Özen ve özverili şekilde yapılan bu büyüler yüksek oranda olumlu sonuçlar vererek, bu yöndeki istek ve arzuların gerçekleşmesine vesile olmaktadır.

Leave a Comment
Ayırma Büyüsü Duası Nasıl Yapılır?

Ayırma Büyüsü yapıldığında niyet sahibinin birlikte olmasını istemediği diğer iki kişi birbirlerinden nefret eder soğur ve uzaklaşır. Birbirlerini asla bir daha sevemez ve birlikte olmak istemezler. Özellikle medyumların da her zaman basit bir şekilde yaptıkları ve çoğu zaman kişilerin amaçlarına ulaşmalarına vesile olan ayırma büyüsünde her medyum farklı yöntemler deneye bilmektedirler. Bazıları muska veya vefklerden yardım alırlarken bazıları da çok özel dualar, cinler veya kişilerin şahsi eşyalarından faydalanmaktadırlar. Her zaman için sonuç alma döneminde acele etmemek ve bu tip büyülerin hemen sonuç vermeyeceğini bilmek insanların boş hayaller kapılıp hayal kırıklıkları yaşamalarına engel olacaktır. Bazı insanlar büyü uygulamasından sonra hemen sonuç alacaklarını düşünmeleri ve bu durum olmayınca da hayal kırıklığı yaşamamaları bize bu durumun doğruluğunu kanıtlamaktadır. Özellikle medyumların ayırma büyüsü yaptıran kişilere bu konu hakkında mutlaka bilgi vermeleri ve her türlü duruma açık olmaları konusunda onları uyarmaları iki taraf içinde en doğru hareket olacaktır.

Leave a Comment
Evlilik Evlenme Vefki Yapmak İstiyorum

Çoğu insan hayatı boyunca belli başlı duygu ve davranışları baş tacı etmiştir. Çünkü kimi duygular kendilerini önde gösterirken, kimi duygular vardır ki çok ortaya çıkmasa da fazlası ile etkilidirler. Bu anlamda bağlılık da farklı bir durumu yansıtır. Kişinin ailesine bağlılığı, çocuklarına bağlılığı, eşine bağlılığı, arkadaşlarına bağlılığı, iş yerine bağlılığı, çevresine ve yaşadığı ülkeye bağlılığı gibi durumlar ciddi anlamda çok büyük önem arz eder. Pek çok insan bu duygu yönünden zayıf hissederse bağlılık duası edilebilir. Hocaların da bu konuda yaptıkları yardımlar önemli iken, özellikle de Kuran’da geçen bazı ayet ve surelerden yardım almak önemlidir. İnsanlar bu şekilde içsel huzura kavuşabileceklerdir. Özellikle de bağlılık duasının etki göstermesi ile kişilerin bu anlamda çok farklı ve değişik şekilde hissetmeleri de mümkündür.
Eşini kendisine bağlamak isteyen, çocukları ile anne ve babalarını birbirinden ayırmak istemeyen ya da bulunduğu çevreye doğrudan bağlı olmasını isteyen kişiler için bağlılık duası edilebilir. Farklı yönlere çekilen durumlarda da bağlılık duası etkilidir. Örneğin iki eşten biri diğerine ilgi göstermediğinde ve başka yerlerde mutluluğu aradığında yuvalar yıkılmasın diye bağlılık duası edilebilir. Yüce Allah’tan çoğu konuda yardım istendiği gibi bu tarz konularda da yardım istenebilir. Bu ve benzer nedenlerden dolayı da bağlılık duası çoğu zaman ön plana çıkarken, Anadolu’nun her yerinde en çok bilinen dualardan biri olarak öne popüler hale gelmiştir.

Leave a Comment
Eşime Sevgi Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Dua etmek insan olmanın adeta bir parçası gibidir. İnsanlar bu şekilde rahatlarlar ve manevi açıdan kendilerini güçlü hissederler. Özellikle de psikolojilerin olumsuz şekilde etkilendiği farklı zamanlarda insanlar hüzün duygusunu iliklerine kadar hissedebilirler. Hüzünlü olmak ise hem yaratıcılığı, hem istekli olma halini, hem de üretkenliği ve neşeyi düşürür. Bundan dolayı da hüzünlü ruh hali çabuk atlatılmalıdır. Ancak bazen ne yapılırsa yapılsın bu durum atlatılamayabilir. Bu noktada ise hüzünleri kovma duası kendini gösterir. İnsanların çok daha güzel hissettiği, Allah’a açılan ellerin rahmet dilediği ve sorunların çözümünde duaların kabul görmesi isteği kişileri ruhen de rahatlatmaktadır. Hüzünleri kovma duası edilirken Kuran’dan da ayetler ve sureler okunur. Bu durum gerek duayı eden kişi nazarında, gerek hocalar nazarında ufak çaplı değişiklikler de gösterebilir.
Pek çok kişinin kendisini kötü ve eksik hissettiğinde başvurduğu dualar, yüce yaratan tarafından kabul görmesi için edilir. Bu duaların geneli maddi ve manevi istekler içerir. Örneğin kişiler hüzünlü hissettiklerin bu hüznü kovup olması gerektiği gibi davranmak istediklerinde elbette ki dua edecekler ve hüzünleri kovma duasını Allah’a ulaştırmaya gayret göstereceklerdir. Ancak burada dikkat edilecek önemli husus ise kişilerin içlerinin temiz olması ve kalben iman ediyor olmalarıdır. Bunlar dışında pek çok sıkıntı çözülürken, insanın niyet iyiliği ise duanın etki süresini artıracak ve daha çok zaman mutlu olunacaktır.

Leave a Comment
En Etkili Evlenme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Büyü dünyası her açıdan farklı etkileri ve değişik yanları ile kendini belli eder. Özellikle belli başlı büyülerin toplumlar tarafından sıklıkla kullanılması büyülere olan inancı ve desteği de artırır. hele bir de söz konusu büyü çeşitlerinin kısa zaman içinde sonuç vermeleri ciddi manada bir etki yaratır. Kişiler bu noktada hem tedbirli, hem de hevesli şekilde büyülere göz atarlar. Kuvvetli ve yetenekli bir medyum eşliğinde de büyülerin yapılması sağlanır. Çünkü ancak bu şekilde ciddi sonuçlar alınabilir. Büyülerin içinde ise niyete ve amaca göre çok sayıda büyü tipi bulunabilir. Kötü anlamda kısmet bağlama büyüsü, nişan bozma büyüsü, ayrılı büyüsü gibi büyü çeşitleri kendini gösterirken, iyi manada ise kişilerin evlilikleri için evlilik büyüsü, kuvvetli aşklar için aşk büyüsü ve sevdaya düşmek için sevda büyüsü yapılabilir. Ancak en kuvvetli sevda büyüsü kara sevda büyüsüdür.
Medyuma giden kişi kimin kime kara sevda ile tutulmasını istemekte ise o kişilerin birer eşyasını ya da saç örneklerini getirir. Daha sonrasında ise medyumun okuyacağı dualar, söyleyeceği bazı farklı sözler ve kullanacağı çeşitli teknikler büyünün seyrini belirleyecektir. Özellikle de bu büyü ile kişilerin birbirlerine kara sevda ile tutunması sağlanır. Özellikle de gençlik ateşi ile yanıp tutuşan ve bir türlü aşkına karşılık alamayan kişiler kara sevda büyüsünden faydalanarak hayatlarını güzelleştirirler.

Leave a Comment

Arama