free web stats

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Sevdiğinin Senden Kopamaması İçin Büyü

Taze bir incirin üstüne Ya Bedduh, Ya Kısmet, Ya Muhabbet sözleri bin kere okunur ve sonra sevilen kimseye yedirilir. Böylece o kimse aşık olur ve kalbiyle bağlanır bir daha da ayrılmayı istemez.

Leave a Comment
Hayatının Güzelleşmesi İçin Dua

Allah rızası için 4 Rekat namaz kılınız,
100 Tövbe istiğfar ediniz
100 Salavat getiriniz,
Aşağıdaki Zikirleri Gündelik yaparsanız 1 ay içinde hayatınızda çok güzellikler olduğunu göreceksiniz,
100 kezAllâhumme eğinniy alâ zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik(Allahım, zikrin, şükrün ve ibadetinin güzeli üzerine bana yardım et.)
300 kezAllâhumme inniy es’eluke hubbeke ve hubbu men yuhıbbuke(Allahım, muhakkak ki senden sevgini ve seni sevenin sevgisini isterim.)
300 kezLâ ilâhe illâ ente subhaneke inniy küntü minez zalimîn(Senden gayrı vücud yok; [ancak] seni tesbih ediyorum [başkaca varlığım yok] Muhakkak ki ben (nefsine zulmeden) zalimlerden oldum.)
500 kezKuddûs’üt tâhîru min külle sûin(Her kötülükten arı-kayıtsız)
100kezYa Nura külle şeyin ve hedahu ahricniy minez zulûmâti ilennur(Ey herşeyin nuru ve hidayetcisi; beni karanlıklardan nura çıkar.)

Leave a Comment
Birinin Muhabbetini Üzerine Çekebilme Duası

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat Hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
17 kere Cin Suresini oku.
100 Kere Salavatı Şerife’yi oku.
3 kere İhlası Şerif oku.
7 kere Ayetel Kürsi’yi oku.
40 kere Tebbet Suresini Oku.
1 Kere Besmele ile aşağıdaki duayı oku:
Felem innehu la ilahe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali la feta illa aliyyul Zülfikar*vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim*

Leave a Comment
Dilek İçin Zeytin Yaprağına Okunan Dua

Dilek için zeytin yaprağına dua
Beş yüz tane zeytin yaprağı alınır (kurutulmuş olması makbüldür),niyet edilir ve her birinin üzerine tek tek “Ayet-el Kürsi” okunur.Bittiğinde -mümkünse sabah erken saatlerde – zeytin yaprakları denize dökülür.

Not: Yaprakları denize dökerken ” derdimi ummana döktüm,dileğim tez elden olsun… ” gibi cümleler söylenebilir.

Tags: · Leave a Comment
Nun Suresi

Nun Suresi

(Nun vel kalem) suresi, zalimin zulmünü, fasidlerin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için kendisinden faydalanılan bir suredir. Bu sure içersindeki

Bismillahirrahmanirahim.
Ve in yekâdüllezine keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun. illa zikrun lil alemin.

ayeti kerimesi, hasedcinin hasedinden korunmak ve aç gözlü kimsenin yakıcı gözünden zarar görmemek için, (25) defa yazılıp üzeeride taşınır.. Bu ayet o kötü bakışlardan korunmak için en güvenli bir siper durumundadır. Tecrübe edenler siz sormadan söyleyeyim vardır.. Ancak kişi bu ayeti ezbere bilmeli ve günlük zikirlerinin arasına katmalıdır.. Yani taşımanın yanında zikrederek uygulamalıdır..
Ayrıca derler ki; kendisine nazar değmiş bir kimseye bir defa okunması dahi bir şifa kaynağıdır..

Tags: · Leave a Comment
Her Derde Deva

Her turlu hacet ve derde deva icin gunde 4356 defa “Ya Allah” demek sifadir. ( Niyet ne ise Amel’de odur.)

Tags: · Leave a Comment
Sınavda Ve İmtihanda Başarılı Olabilmek İçin

Abdestli Olarak Şu Dua Okunur:

“Rabbi Zidni İlmen Ve Fehmen Ve El-Hikni Bi`S-Salihin.
Rabbişrahli Sadri Ve Yessir Li Emri Vahlü`L-Ukdeten Min Lisani Yefkahü Kavli. Ya Hafız,ya Rakib,Ya Nasır,Ya Allah. Rabbi Yessir Ve La Tüassir, Rabbi Temmim Bi`L-Hayr.”

Tags: , · Leave a Comment
Kısmeti Açılmayan Kızlar İçin Tesirli Dua

41 gün okunacak ”Elemneşrahleke” diye her gün suya yedişer defa okuyup kişinin eline yüzüne sürülür ve içirilir

Tags: · Leave a Comment
Dilek Ve Muradın Gerçekleşmesi İçin

” Selâmün kavlen min rabbir rahıym ”

ayeti kerimesi 818 defa, salavatı şerife 130 defa, Fatiha-i Şerife 3 defa okunduktan sonra ” Ey Rabbim” diye başlayarak duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir Allahın izni ile,

Tags: , · Leave a Comment
Hacet duası

Peygamber efendimiz kendisine yerine gelmesini arzu ettiği bir şeyin olduğunu ve ne yapması gerektiğini soran bir sahabiye şunu önerir
önce güzelce bir abdest al daha sonra şükür secdesine var secdede iken şehadet parmağınla işarette bulunarak 40 defa la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin de cenabı hakk mutlaka kabul buyurur …..
not bu dua hz yunusun balığın karnında iken yaptığı duadır peygamber efendimiz kardeşim yunusun balığın karnında yaptığı bu dua asla reddolunmaz buyurmuştur

Tags: · Leave a Comment

Arama