free web stats

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan
Tesirli Bir Dilek Duası

Bu duayı namazlardan sonra okuyunuz.Rabbim herkesin muradını nasip eder inşallah

Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah’adır. Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbım

Tags: · Leave a Comment
Dilek Ve İsteklerin Kabulu İçin Dua

Her türlü fayda kazanmak, kötülükleri defetmek, teshir, iş bulma, kazanç, başarı ve bunun gibi şeyler için taM bir temiz kalblilikle ve inançla Allah rızası için ve dileğinin olması niyeti ile yatsıdan sonra dört rekat namaz kıL. Birinci rekatta Fatiha’dan sonra on ihlas, ikinci rekatta Fatiha’dan sonra yirmi ihlas, üçüncü rekatta Fatiha’dan sonra otuz ihlas, dördüncü rekatta yine Fatiha’dan sonra kırk ihlası şerif okuyarak namazı tamamla. Namazdan sonra, bir kere:

Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm, fahşevhüm fezadehüm imanen ve kalu hasbünallahü ve ni’mel vekil*

Ayetini oku ve ayetin

Hasbünallahü ve nı’mel vekil* kısmını yüz defa tekrar et, yüzüncüde bir kere:

Fenkalebu bini’metin minallahi ve fadlin lemyemseshüm suün vettebeu rıdvanellah* vallahü zü fadlin azıym* ayeti kerimesini oku.

“Hasbünallahü ve ni’mel vekil” ayeti kerimesi gökte asılmış bir kılınçtır

Bu minval üzere hasbünallahü ve ni’mel vekil ayetini her gece(1900) bin dokuzyüz kere okuyarak ondokuz gece buna devam et ve Cenabı Hakkın ihsanını bekle.

Tags: · Leave a Comment
Aşk Duası

Yedi Sabah güneş doğarken besmelei şerif tatlı bir şey üzerine yediyüz seksen altı defa okunur ve sevmesi talep edilen kimseye yedirilirse derin bir sevgi ve aşk meydana gelir.

Leave a Comment
Kendine Delicesine Aşık Etme Duası

Kim bu duayi Cuma gecesi (yani biliyorsunuz aslinda persembe gecesi oluyor) yuz yirmi kere okursa, sevdigi ayagina gelir. Dua budur:
Bismillahirahmanirahim
min zalike billahi min seddetin leke.

Leave a Comment
Ramazan Ayında Zekat Verme

Zekât, fakirlerin hayatını, ihtiyâçlarını, cemiyetin kabûl edip yüklenmesi, garanti etmesi demektir. Şehrin bir köşesinde, bir müslüman, açlıktan perişan duruma düşüp ölse, şehirdeki zenginlerden birinin, az bir zekât borcu kalsa, onun katili olur. Zekât, müslümanlar için bir nevi sigortadır.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Allahü teâlâ, zekâtı, malınızın geri kalanının güzelleşmesi ve temizlenmesi için farz kıldı.”

Tags: · Leave a Comment
Orucun Farzı

Orucun farzı üçtür: Orucun birinci farzı niyyet etmek; ikincisi, niyyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak; üçüncüsü, oruçlu iken orucu bozan şeylerden sakınmaktır.
Oruca niyyet, akşam ezanından sonra başlar, ertesi gün, dahve vaktine yâni öğleye bir saat kadar kalana kadardır.
İmsâk vaktinden evvel niyyet ederken, “Niyyet ettim, yarın oruç tutmaya.” denir. İmsaktan sonra niyyet ederken, “Bugün oruç tutmaya.” denir. Ramazân-ı şerîf orucu, her müslümana farz olduğu gibi, tutamıyanların kazâ etmeleri de farzdır. Kazâ ve keffâret orucuna ve mu’ayyen olmayan adak oruçlarına imsaktan sonra niyyet edilemez.

Tags: · Leave a Comment
Kimler Oruç Tutamaz

Dinimiz, insana yapamıyacağı şeyleri yüklememiştir. Bu, oruç için de böyledir. Hasta, hastalığı artacak ise, hâmile kadın, süt veren kadın, harbeden asker zayıf olursa, oruç tutmaz. İyi olunca kazâ eder. Sefere çıkan, yâni üç günlük yola, 104 kilometreye gitmek için niyyet ederek yola çıkan, seferi olur. Böyle misâfir, orucunu ertesi gün bozabilir ve Ramazandan sonra kazâ eder ise de, zarâr etmezse, tutması efdaldir.

Tags: · Leave a Comment
Orucu Bozan Şeyler

İlmihâl kitaplarında orucu bozan ve keffâret gerektiren hâller için genel kaide bildirilmiştir. Gıda veya devâ yâni ilâç olarak, faydalı birşey yemek, içmek, zevk, keyf veren birşeyi ağızdan almak ve cima’, orucu bozar. Orucu bozan bu şeyler, bilerek yapılınca hem kazâ hem keffâret gerekir.

Tags: · Leave a Comment
Orucun Sevapları

Allahü teâlâ, yapılan amellerin karşılığını, o amelin durumuna göre, değişik olarak vermektedir. İbâdetlerde, iyiliklerde bire karşı ondan, yedi yüze kadar ihsan etmektedir. Orucun sevabını ise, “Karşılığını ben veririm” buyurmuştur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Ameller, Allahü teâlâ katında yedidir. İkisi vâcibi gerektirir. İkisi misli iledir. Birisi on katdır. Birisi yedi yüz mislidir. Birisinin sevabını ise Allahü teâlâdan başka kimse bilmez

Tags: · Leave a Comment
Rizik Artmasi Için Dua

Rizkin bollasmasi için “Ya Darr”esmasini 201 kere okumalidir.

Tags: · Leave a Comment

Arama