free web stats

Warning: ob_start(): non-static method anchor_utils::ob_filter() should not be called statically in /home/kismetac/public_html/wp-content/plugins/sem-external-links/anchor-utils/anchor-utils.php on line 33

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Medyum Burak
Güzel Gözüküp Kısmetinin Açılması İçin Dua

Kısmeti kapalı kız aşağıdaki duayı su üzerine okuyup sabahları yüzünü silmelidir.
Yevme te’tis semaü bi dühanin mübin* yağşen nas* haza azabün elim.

Leave a Comment
İstediğinizin Sizi İstemesi İçin Dua

Sizi sevmesini istediginiz kişinin resmini önünüze alarak,
Abdestli olarak hiç nefes almadan aşagıdaki dua okunup üflenir.
Yuhibbunehüm kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve ceale,ş şemse zıyaen ve,l kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür hakkı için Rabb xxxx kızı xxxx nın üçyüzaltmış damarı ve bütün bedeni beni sevsin bana aşık olsun.

Leave a Comment
Kısmet Bağlılığı İçin

Bir kız veya kadının kısmetinin açılması onlara tez zamanda bir talibin çıkması için aşağıdaki tılsımın bir kağıt üzerine yazıp su içine koyarak yesi (7)gün bu sudan içer ve yüzünü hergün, birazı ile yıkarsa Biiznillahitaala kısmeti açılır ve talibi zuhur eder.

Leave a Comment
Diş Ağrısı Çekenler İçin Dua

Diş ağrısı çekmek istemeyen kimse, taharet-i kamile hlinde oturup bir seferde bin (1000) İhlas Suresi okuyan ömründe diş ağrısı çekmez.

Leave a Comment
İftiradan Korunma Duası

Hümeze suresini insanların iftirasından kurtulmak ve korunmak için yirmi bir (21) kere okunur.
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)veylün likülli hümezetin lümezetin.(2)elleziy ceme’a malen ve ‘addedehu.(3)yahsebü enne malehu ahledehu.(4)kella leyünbezenne fiylhutameti.(5)ve ma edrake melhutametü.(6)narullahilmukaddetü.(7)elletiy tettali’u ‘alel’ef’ideti.(8) inneha ‘aleyhim mü’sadetün.(9)fiy ‘amedin mümeddedetin.

Leave a Comment
Aşık Etme Büyüsü İçin Yedirilecek

Aşık etmek istediğin birisine üç sıvı (göz yaşı, tükrük ve idrar) eşit miktarda karıştırılır ve matluba yedirilirse yine deliye döner.

Leave a Comment
Kısmetsiz Kızlar İçin Dua

Allahümme Ya Cemiannasi liyevmin la raybe fih icma’ beyni ve beyne mahbubi.
Bir kız kısmetlerinin açılması için her gün kendi resmine bu duayı 1000 kez okur.

Leave a Comment
Kısmetlerin Açılması İçin Okunmalı

Muhabbet için yüze üfleme yada resime okuma
Muhabbet için okuyup yüzüne üfle. Ol okunacak olan budur.
ba ba ban sa sa san ca ca can.
40 gece boyunca okumaya devam edilir.

Leave a Comment
Kısmeti Kapalı Kızlar İçin Dua

Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah la ilahe illa hüvvel hayyul-kayyum. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Marih ya Marih Ya Marih.Ya Hayy ya Hayy ya Hayy. Ya Kayyum ya kayyum ya kayyum. Ya rabb ya Rabb Ya Rabb. ya erhamür-rahimin.Kısmetinin açılması için her gün okuyunuz.

Leave a Comment
Terkeden Eşi Geri Yuvaya Döndürme

Giden eşi geri yuvasına döndürmek için 41 adet kara biber alıp her biri ağzında iken 7 kere bu duayı okuyup ağzından ateşe at ve buna 7 gece devam et.Bazen birde ve bazen 3 te ve bazende 7 de gelir ENUHİN ŞENUHİN ŞENŞENUHİN TEVEKKEL YA MEYMUN EBA NUH WE ECLİB WE HEYYİC Bİ HAKKİ LEYAHİMİN LEYALEĞWİN LEYAFURİN LEYARUSİN LEYARUĞİN LEYARUŞİN LEYAŞELŞİN ELVAHEN ELVAHEN ELVAHEN EL ACEL EL ACEL EL ACEL ES-SAEH ES-SAEH ES-SAEH

Leave a Comment

Arama