free web stats

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Karşı cinsin gönlüne girme duası

2 Rekat Hacet Namazı kıldıktan dileğinizi
Rabbin den dileğin
313 Er Rahman
313 Er Rahim
170 Ayetel kürsü
Zuhruf Suresi:Yedi defa okuyan muradına nail olur
Duhan Suresi:3 Defa okuyan her dileyini elde eder

Vallahi Billahi Allah dualarınızı En hayırlı şekilde kabul eder
Yürekten isteyin

Tags: · Leave a Comment
Kıyamete kadar süren aşk duası

Bir kimse sevdiginizi kendine kiyamete kadar sevmesi ve kendinden baskasini sevmemesi.yalniz kendine baglamasi.vb.kibi niyet ederse yeni ayin 14gece saat birde yedi tane acve hurmasina her hurmaya 1kez besmele ile ha mim.tenzilul kitabi minellahil azizul hakim. Gafiruz zenbi ve kabilit tevbi sedidul ikabi.vel kaytu aleyke aleyke aleyke mehebbeten minni minni minni ve li tusni ala eyni ahrik filan ibni/binti filanete ala mehebbeti ve aski ve teshiri filan ibni/binti filanete ya ehtemfeshezin 3 es seeh.el vahen.3 el ecel.okuyup birer birer atese atarak yandirilir.daha hurmalar yanip bitmeden,sevdiginiz sizin icin ram ve deli divane olucak.ve bir daha sizden ayrilmayacak.selametle…..
ibni yada binti yazan yere kim okuyacaksa başa talip ettiğiniz kişinin ismini ve anne ismini eğer erkekse ibni,kadınsa binti olarak , ikinci sırada da kendi isminizi ve anne isminizi okuyun.

Tags: · Leave a Comment
Kocanı metresinden ayırma duası

akşam ve yatsı namazı arası besmele çekmeden 250 defa elem tere keyfe feale rabbüke bi eshaabil elfiyl elfiyl elfiyl elem yec’al keydehüm fii tadliyl
Ve ersele aleyhim tayran ebaabiyl
Termiyhim bi hicaaratim min sicciyl
fecealehüm ke asfim me’küül .
1 defa
Allahümme ferrik beyne erkeğin ismi ibni anne ismi ve kızın ismi binti anne ismi kema ferrakte beynessemai vel ardi ve kema ferrakte beynelmai vennari bihakki hazihissuretisseriyfeti.
bu terkibe 3 gün devam ettiğinizde isteğiniz hayırlı ise gerçekleşir.

Tags: · Leave a Comment
Çevirgel uygulaması

sevdiğinden ayrı olanlar için faydalı olması dileğimle paylaşıyorum

Biraz uzun ve zor olsada inanarak yapıp bitirebilirseniz çok faydalıdır

99luk tespihi alıp önce sevdiğiniz ve dönmesini istediğiniz kişiyi anne adıyla beraber anarak niyetinizi söylüyorsunuz. sonra
Bismillahirrahmanirrahîm deyip tespihten bir tane atıyorsunuz
Bismillahirrahmanirrahîm deyip ikinciyi atıyorsunuz sonra tekrar
Bismillahirrahmanirrahîm deyip geri dönüyorsunuz en başa… hep çekerken ve dönerken
Bismillahirrahmanirrahîm deniyor…yani 1 2 3 4 5 okudunuz geri dönüyorsunuz 5 4 3 2 1 hep en başa döneceksiniz… 99 a kadar devam edeceksiniz

Tags: · Leave a Comment
Kadınların Evlenebilmesi İçin Dua

Dul veya bakire bir kadın cuma günü oruç tutup öğlen saatlerinde gümüş bir yüzük üzerine “Allah” Lafza-i Celali yazıp(yazdırıp) sağ elinin yüzük parmağında taşırsa Allahın izniyle evlenir.

Leave a Comment
Evliliğine Nazar Değenler İçin Dua

Bu tip manevi rahatsızlıklardan muzdarip olan kişiler Bir bardak su üzerine aşağıda belirtmiş olduğum ayetleri sayısınca suyun üzerine okuyup 1 hafta içmeli ve yine 1 hafta da hergün adedleri kadar okuyup kendine üfürürse bu illetlerden ALLAH ın izni ile şifa bulur,(kaynak;Havvası KUR’AN – I azim)
Okunacak ayetler ve sayıları;
1-Fetih suresi-1 defa
2-Ayetel Kürsi-3 defa
3-İhlas Suresi-3 defa
4-Muavvizzetteyn-6 defa

Leave a Comment
Kısmetim Açılsın Sevgilim Olsun

21 Kere Besmele çekilir.
20 Kere Ya Vedud
17 Kere (Sübhaneke la ilahe ila ente ya rabbe külli şeyin ve varisahu ve rizikahu ve rahimeh)
71 Kere Kevser süresi okunur.

Leave a Comment
Sevdiğinle Mutlu Huzurlu Aile Hayatı İçin Dua

Kocasını sevmeyen hanımlar için bu dua xxx defa yazılır temiz suya konur ve aynı dua suyun üzerine kırk bir defa okunup içirilirse Yusuf’un Züleyha’yı sevdigi gibi kocasını sever.
Ve kale nisvetün fil-medinetim Raetülazizi türavidü fetaha an nefsihi kad şekaeha hubben
Allahümme a’şik fülan ibni fülaneh,kema a’şakte imraetül Aziz ala Yüsuf bin Yakup
Fe-inneke kadirün ala zalike
Ve zalike alellahi yesir

Leave a Comment
Kısmetsizliklerden Kurtulup Sevgili Bulma Duası

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat Hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
17 kere Cin Suresini oku.
100 Kere Salavatı Şerife’yi oku.
3 kere İhlası Şerif oku.
7 kere Ayetel Kürsi’yi oku.
40 kere Tebbet Suresini Oku.
1 Kere Besmele ile aşağıdaki duayı oku:
Felem innehu la ilahe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali la feta illa aliyyul Zülfikar*vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim*

Leave a Comment
Hayırlı İşlerin Gerçekleşmesi İçin Dua

Bismillahirrahmanirrahim,
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.
Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak.
Hayırlı olan her niyet için kırk bir kez okumak yeterlidir.
Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı üç kez okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür.
Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar.
Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir.

Leave a Comment

Arama