free web stats

Kısmet Açtırma

Kısmetimi Açtırmak Ve Kısmetimi Nasıl Açarım Diyenlerin Buluştuğu Blog.
Medyum Burak
Tesir yapma uygulaması
Medyum Burak

ا عت۳ياروحانيت هذ ه الاسماء بجلب( ) ابن (بنت) ( ) وابن( )yukarıda bahsi geçen celp gizli ilmilerden alıntı olup kuvvetli bir formüldür.çarşamba perşembe cuma gece yarısı matlubun celp ve tesiri niyeti ile esma ve dua 21 defa okunur
3 ayrı kağıda formül yazılır.her bir kağıdın içinebir günlük 3 yenibahar tanesi konur.
eğer kişinin saçı ve eşyası var ise tesir şiddetli olur.
21 defa okunacak esma ve dua
terşin 6 teryuşin 6 feyuşin 6 meşluşin 6 merşin 6 berşin 6 şekşin 6 elvahan 3 elacele 3 essaate 3 ya ruhaniyyeti hazihil esmai bicelbi buraya kişinin adı (ibni veya binti) anne adı (ve binti veya ve ibni)baba adı
eğer matlup kadın ise önce baba adı sonra anne adı okunur.
erkek ise anne evvel baba ismi sonra okunur.
formül bu şekide tamam olmuştur.
çeşitli celpleri bu konu üstünden yapılış ve manalarını anlatacağım inş.

Tags: · Leave a Comment
Medyum Burak

Leave a Reply

Arama